Meme asimetrisi, meme boyutlarının birbirinden küçük veya büyük şekilde olduğu duruma verilen isimdir. Vücudumuzda kulak, göz, meme, el, ayak gibi çift olarak bulunan organlardaki minimal farklılıklar doğal kabul edilmektedir fakat belirgin boyut ve şekil farklılıkları asimetri olarak görülmektedir. Özellikle memelerin birbirinden farklı olduğu durumlarda, kadınların sütyen ölçüsü bozulmakta, özgüveni sarsmakta, giyim ve yaşam konforunu etkileyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de meme asimetrisi oluşabilir ve bu durum uzman hekimlerin tedavi planlamasıyla çözülebilir.

İki meme arasındaki asimetrik farklılıklar doğuştan, gelişimsel, kaza veya geçirilen ameliyata bağlı olarak ortaya çıkabilir. Meme asimetrisi, emzirme sonrasında da oluşabilir. Her şekilde oluşursa oluşsun, plastik cerrahi uzmanı tarafından yapılacak operasyonlar ile memeler arasındaki asimetrik durum düzeltilebilir.

Meme asimetrisi, bazen bir memenin boyutunun diğerinden fark edilir derecede büyük olmasından ibaret iken, çoğu durumlarda meme başlarının yerinin ve şeklinin farklı olmasından da kaynaklanabilir. Bazı durumlar ise memelerden birisinde meme dokusu hiç bulunmaz.

Meme asimetrisi ameliyatı, hasta açısından herhangi bir zorluk barındırmasa da,  plastik cerrahinin en zorlu ameliyatlarından birisidir. Uzun dönemde meme simetrisinin korunması için her bir memeye farklı teknikler kullanılarak müdahale edilmektedir. Bu farklı teknikleri uygulayabilen uzman plastik cerrahi uzmanlar tarafından bu ameliyatın gerçekleştirilmesi önemlidir.

Ameliyat sonrası hastanın memnuniyet ve mutluluğu için operasyon öncesi planlamanın iyi yapılması gerekmektedir. Meme asimetrisi ameliyatı öncesi doktor muayenesinde hasta fotoğraflanır gerekirse farklı büyüklük ve şekildeki meme protezleri ile denemeler yapılmaktadır.

Meme asimetrisi operasyonlarının büyük bir kısmında her iki memeye de müdahale gerekmektedir. Bazı vakalarda sadece farklı ölçülerde ve yüksekliklerde meme protezleri uygulanarak asimetri giderilebilirken, ileri bazı vakalarda da bir memeye küçültme işlemi diğer memeye ise meme protezi yerleştirmek gerekebilmektedir. Meme büyüklük ve şekil ameliyatı sonrası erken dönemde memeler benzer görünse de, uzun dönemde belirgin farklar ortaya çıkabilir. Bunu durumu engellemek için büyük memeden fazlaca doku çıkarıp buraya da bir meme protezi uygulamak başka bir yaklaşımdır. Çok sık olmasa da, ileri vakalarda altı aydan sonra memelerde küçük düzeltmeler gerekebilmektedir.

Gelişimden kaynaklanan meme asimetrilerin düzeltilmesi için genellikle 18 yaşının doldurulması önerilse de, Virginal Hipertrofi veya Poland Sendromu gibi durumlarda, ameliyat yaşı daha erkene alabilir.

Meme asimetri ameliyatından sonra hastamız bir gece hastanede misafir edilmektedir. Hastanın iyileşmesi süreci, estetik amaçlı yapılan diğer meme ameliyatları ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Ameliyattan 5- 6 gün sonra hafif tempolu işler yapılabilmektedir.

Meme asimetrisinin düzeltilmesi ve memeler arasındaki simetrinin sağlanması, psikolojik olarak hastayı son derece rahatlatacak ve hastanın özgüveninin artmasına katkı sağlayacaktır.

[dt_sc_sociable class=”no-margin”]

    Kişisel verilerimin paylaşımına izin veriyorum. / I allow the sharing of personal data. *

    Open chat
    Need Help ?
    Hi,
    How Can I Help You ?